Oversigt: Priser for tv-kanaler og digitale tjenester

Vi indgår aftaler med antenneforeninger, der er selvstændige (egen hovedstation), eller som er forsynede af eksempelvis YouSee eller Stofa. Priserne varierer alt efter sammensætningen af tv-pakkerne og de digitale tjenester. 

PRISER: TV-DISTRIBUTION

Tariffer for Copydan tv-kanalerne, Mellemgruppe tv-kanalerne samt Musik tv-kanalerne er fastsat af enten Kulturministeriet, Ophavsretslicensnævnet eller ved aftaler. Hertil spiller antallet og typer af kanaler også en rolle. Læs mere om de forskellige tv-kanalgrupper her.

Priser: Copydan tv-kanaler og Mellemgruppe tv-kanaler
Både Copydan tv-kanalerne og Mellemgruppe tv-kanalerne faktureres efter en såkaldt degressiv tarif – dvs. en tarif, hvor prisen falder, jo flere kanaler du har. Tariffen indeholder: 

Selvforsynede anlæg:

 • Et grundbeløb på 14,6954 kr. (2019-priser) pr. tilslutning pr. måned (op til tre tv-kanaler, radiokanaler og interaktion m.v.)
 • En betaling pr. tv-kanal, der er faldende alt efter, hvor mange tv-kanaler der er i tv-pakken. Den 13. tv-kanal og derudover koster 47,25 øre (2019-priser) om måneden pr. abonnent pr. kanal


YouSee-forsynede anlæg:

 • Et grundbeløb på 34,3700 kr. (2019-priser) pr. tilslutning pr. måned (op til tre tv-kanaler, radiokanaler og interaktion mv.)
 • En betaling pr. tv-kanal, der er faldende alt efter, hvor mange tv-kanaler der er i tv-pakken. Den 13. tv-kanal og derudover koster 47,25 øre (2019-priser) om måneden pr. abonnent pr. kanal

De fleste YouSee-forsynede anlæg har standard tv-pakker. YouSee har oplyst følgende ophavsretsbetaling pr. måned pr. tilslutning for standard tv-pakker inkl. web-tv (tv-produktet kan bruges via bærbar, tablet, smartphone mv. i og uden for hjemmet samt i udlandet): 

 • Standard Grundpakke: 47,85 kr. pr. tilslutning pr. måned (2019-priser)
 • Standard Mellempakke: 52,36 kr. pr tilslutning pr. måned(2019-priser)
 • Standard Fuldpakke: 61,59 kr. pr. tilslutning pr. måned (2019-priser)

Stofa-forsynede anlæg:

 • Et grundbeløb på 32,9949 kr. (2019-priser) pr. tilslutning pr. måned (op til tre tv-kanaler, radiokanaler og interaktion mv.)
 • En betaling pr. tv-kanal, der er faldende alt efter, hvor mange tv-kanaler der er i tv-pakken. Den 13. tv-kanal og derudover koster 47,25 øre (2019-priser) om måneden pr. abonnent pr. kanal

Læs mere om, hvad der definerer Copydan tv-kanaler og Mellemgruppe tv-kanaler her

Grundbeløbets størrelse afspejler mængden af rettigheder
Grundbeløbet hos de anlæg, der er forsynede af YouSee eller Stofa, er større end hos de selvforsynende anlæg. Det skyldes, at der er inkluderet flere digitale tjenester og mere indhold som en del af grundbeløbet. 

De kommercielle tv-distributører har løbende tilpasset sig den teknologiske udvikling og bygget et digitalt tv-produkt, som indeholder et udvidet underholdningsunivers, hvor seerne kan tilgå alt det indhold, som broadcasterne har stillet til rådighed – eksempelvis både on-demand, og når man er på farten. Alt sammen for at gøre produktet så attraktivt som muligt for den enkelte forbruger. 

Derfor har de kommercielle tv-distributører også erhvervet sig flere rettigheder end andre. Og disse rettigheder betyder, at grundbeløbet er højere hos de kommercielle tv-distributører end hos de selvforsynede anlæg. 

1 kr. pr tv-kanal
Jo flere tv-kanaler foreningen har i pakkerne, jo billigere bliver prisen pr. kanal. For den 13. tv-kanal, eller derudover, betaler I 47,25 øre om måneden pr. abonnent pr. kanal.  Samlet set betyder det, at I betaler ca. 1 kr. pr. tv-kanal pr. abonnent pr. måned for distribution af Copydan tv-kanaler og Mellemgruppe tv-kanaler (2019-priser).

Find de relevante priser for jeres forening i boksene til højre.

Priser: Musik tv-kanalerne
Prisen for Musik tv-kanalerne afhænger af, om der er lavt, mellem eller højt musikindhold i sendefladen:

 • Lavt musikindhold (under 10 pct. musik): ca. 4 øre om måneden (2019-priser)
 • Mellem musikindhold (10-40 pct. musik): ca. 19 øre om måneden (2019-priser)
 • Højt musikindhold (mere end 40 pct. musik): ca. 26 øre om måneden (2019-priser)

Alle beløb er pr. tv-kanal pr. måned pr. abonnent.

Øvrige parametre for prisen
Ud over ovenstående tariffer udregnes vederlaget også på baggrund af antenneforeningens pakkesammensætninger, samt hvor mange der har adgang til de forskellige kanaler såvel som mængden og udbredelsen af de digitale tjenester.   

PRISER: DIGITALE TJENESTER

I nyere tid er tv-pakke-produktet gradvist blevet mere og mere digitaliseret. Flow-tv er blevet digitalt og uafhængigt af tid og sted. Et tv-pakke-produkt rummer i dag meget mere dansk tv-indhold, som kan streames (ses on-demand) end streamingtjenesterne, og funktionaliteten er også langt større. De forskellige digitale tjenester er således vokset frem over årene og indgår i dag i abonnementet hos alle med betalings-tv. 

Der er forskel på, hvor mange digitale tjenester der er hos eksempelvis et selvforsynet anlæg og et anlæg, der er forsynet af YouSee. Derfor er grundbeløbene, som både dækker digitale tjenester og flow-tv-produktet, også forskellige. 

Flere digitale muligheder i foreningen?
Hvis I som selvforsynet antenneforening ønsker at tilbyde jeres medlemmer en webplayer (web-tv) med digitale tjenester, kan vi bl.a. bistå med: 

 • Web-tv i og uden for hjemmet samt i udlandet
 • GEM TV (N-PVR): Lav familiens eget tv-arkiv med jeres favorit-programmer og gem det i skyen.
 • Stacking af programmer på Nabolandskanalerne
 • StartForfra: Start programmet forfra, når du kommer midt ind i det
 • SidsteDøgn/SidsteUge: Se gårsdagens og den forløbne uges programmer, når du vil
 • Mv.

Se alle de digitale tjenester her

Kontakt Copydan Verdens TV for at høre mere og indgå en aftale om digitale rettigheder.

Adgangen til tv-kanaler og de digitale tjenester afhænger af den enkelte antenneforenings aftale med Copydan Verdens TV og Copydan Verdens TVs vejledning, inklusiv standardvilkårene. Der tages forbehold for, at Copydan Verdens TVs produkter, priser og vilkår kan ændre sig.