Hvem får glæde af pengene?

Skuespillere, producenter, fotografer og forfattere – det er blot nogle af de mange mennesker, som får glæde af de penge, du betaler til Verdens TV. De penge, som du betaler for tv-kanalerne, går nemlig tilbage til kunstnerne og de øvrige rettighedshavere, der står bag kanalen. Pengene fra Verdens TV er en vigtig forudsætning for, at der fortsat kan produceres nyt kvalitets-tv.

Nabolandskanalerne og de øvrige Verdens TV-kanaler koster under én krone at modtage, og det er en krone om måneden, som er givet godt ud. Betalingen går nemlig tilbage til de mennesker, som står bag tv-kanalerne og de mange tv-programmer. Pengene indgår også i vidt omfang til nye produktioner, så der fortsat kan produceres nyt tv.

En vigtig del af lønnen
Pengene til Verdens TV er en vigtig del af lønnen til de mange mennesker, som hver dag sørger for kvalitets-tv på vores skærme. Det er nemlig først, når der bliver betalt for visningen af produktionerne på tv, at økonomien begynder at hænge sammen. Således opnår kunstnerne først en almindelig timeløn, når pengene fra den efterfølgende distribution kommer ind og afregnes.

I grove træk går en fjerdedel af vederlagene til producenterne af film, musik og tv-programmer, en fjerdedel til de skabende og udøvende kunstnere – dvs. skuespillere, dramatikere, journalister, fotografer, illustratorer, forfattere, instruktører, musikere, scenografer osv. En fjerdedel til komponister, sangskrivere og musikforlag. Den resterende del af vederlagene går til tv- og radiostationer.

Det er værd at lægge mærke til, at de penge som Verdens TV modtager, bliver anvendt til investeringer i film- og tv-produktioner og ofte er de afgørende for, hvorvidt en producent har overskud eller underskud i sin produktion. Endelig udgør pengene også en væsentlig andel af kunstnernes honorarer og arbejdsløn.